przelazowani

przelazowani – przechodzenie (pol.)

Rodzajn.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…przelazowani
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…przelazowanio
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…przelazowaniu
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…przelazowani
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...przelazowaniym
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…przelazowaniu
Wołacz l. poj. Ty…przelazowani
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…przelazowania
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…przelazowaniōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…przelazowaniōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…przelazowania
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…przelazowaniami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…przelazowaniach
Wołacz l. mn. Wy…przelazowania
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

 

SI: Dej pozōr przi przelazowaniu bez szosyjo, czy auto niy jedzie.

PL: Uważaj przy przechodzeniu przez drogę, czy nie jedzie samochód.

 

SI: Jo niy chca widzieć wiyncyj przelazowanio bez płot, na to je fōrtka.

PL: Ja nie chcę widzieć więcej przechodzenia przez płot, od tego jest furtka.

Podej dalij…