przelywać

przelywać (sie) – przelewać (pol.)

bezokolicznikprzelywać
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.przelywōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.przelywosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.przelywo
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.przelywōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.przelywocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.przelywajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.przelywoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.przelywoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.przelywoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.przelywali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.przelywaliście; żeście przelywali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.przelywali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.przelywała żech; przelywałach; żech przelywała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.przelywała żeś; przelywałaś; żeś przelywała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.przelywała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..przelywały my; my przelywały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. przelywałyście; żeście przelywały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.przelywały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.przelywało żech; żech przelywało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.przelywało żeś; żeś przelywało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.przelywało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech przelywoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś przelywoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł przelywoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my przelywali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście przelywali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli przelywali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech przelywała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś przelywała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była przelywała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my przelywały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście przelywały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były przelywały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech przelywało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś przelywało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było przelywało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . przelywej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech przelywo
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.przelywejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech przelywajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. przelywoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. przelywoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.przelywoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.przelywali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. przelywali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.przelywali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.przelywała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
przelywała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.przelywała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. przelywały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.przelywały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.przelywały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. przelywało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.przelywało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.przelywało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych przelywoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś przelywoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by przelywoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my przelywali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście przelywali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by przelywali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych przelywała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś przelywała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by przelywała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my przelywały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście przelywały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by przelywały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych przelywało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś przelywało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by przelywało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda przelywoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz przelywoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie przelywoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy przelywali; bydymy przelywać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie przelywali; bydziecie przelywać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm przelywali; bydōm przelywać
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda przelywała; byda przelywać
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz przelywała; bydziesz przelywać
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie przelywała; bydzie przelywać
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy przelywały; bydymy przelywać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie przelywały; bydziecie przelywać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm przelywały; bydōm przelywać
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda przelywało; byda przelywać
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz przelywało; bydziesz przelywać
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie przelywało; bydzie przelywać
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyprzelywany
rzeczownik odczasown.przelywani
Rybnik

 

Ôstow mu tyn tyj we gorczku, a niy przelywaj mu tego do szolki, bo szolka zaś strzasko.

Niy chciała żech ci tego mlyka przelywać, tōż je w mojim zbōnku, a potym mi go prziniesiesz.

 

 

Podej dalij…