przemarznyć

przemarznyć (sie) – przemarznąć; przeziębić się (pol.)

bezokolicznikprzemarznyć
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.przemarzna
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.przemarzniesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.przemarznie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.przemarznymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.przemarzniecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.przemarznōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.przemorz żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.przemorz żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.przemorz
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.przemarzli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.przemarzliście; żeście przemarzli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.przemarzli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.przemarzła żech; przemarzłach; żech przemarzła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.przemarzła żeś; przemarzłaś; żeś przemarzła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.przemarzła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..przemarzły my; my przemarzły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. przemarzłyście; żeście przemarzły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.przemarzły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.przemarzło żech; żech przemarzło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.przemarzło żeś; żeś przemarzło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.przemarzło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech przemorz
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś przemorz
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł przemorz
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my przemarzli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście przemarzli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli przemarzli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech przemarzła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś przemarzła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była przemarzła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my przemarzły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście przemarzły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były przemarzły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech przemarzło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś przemarzło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było przemarzło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . przemarznij
tr. rozk. l. poj 3. os.niech przemarznie
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.przemarznijcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech przemarznōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. przemorz bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. przemorz byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.przemorz by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.przemarzli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. przemarzli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.przemarzli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.przemarzła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
przemarzła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.przemarzła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. przemarzły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.przemarzły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.przemarzły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. przemarzło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.przemarzło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.przemarzło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych przemorz
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś przemorz
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by przemorz
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my przemarzli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście przemarzli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by przemarzli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych przemarzła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś przemarzła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by przemarzła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my przemarzły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście przemarzły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by przemarzły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych przemarzło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś przemarzło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by przemarzło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n.
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyprzemarznyty
rzeczownik odczasown.przemarznyci
Rybnik

POL: (1) przemarznąć rośliny, krzewy; (2) przeziębić się człowiek. (cz: przemar-zniesz)

 

Za wartko wyciōngosz te kwiotki z pywnice, dyć przidōm przimrōzki i ci ône przemarznōm.   (cz: przemar0znōm)

Robiōł żech ôtok na dworze a żech przemorz, tōż terazki psikōm a mōm ryma.   (cz: przemor-z)

Wejź se czopka, co niy przemarzniesz.    (cz: przemar-zniesz)

 

Podej dalij…