przepadzity

przepadzity – zachłanny, łakomy, chciwy (pol.)

przymiotnikprzepadzity
Mn. l. poj. r. m. (jaki?) Sam je...przepadzity
Mn. l. poj. r. ż. (jako?) Sam je...przepadzito
Mn. l. poj. r. n. (jaki?) Sam je...przepadzite
Mn. l. mn. r. mos. (jacy? jaki?) Sam sōm... przepadzici; przepadzite
Mn. l. mn. r. nmos.(jaki?) Sam sōm...przepadzite
Dop. l. poj. r. m. (jakigo?) Sam ni ma...przepadzitego
Dop. l. poj. r. ż. (jakij?) Sam ni ma...przepadzitej
Dop. l. poj. r. n. ( jakigo?) Sam ni ma...przepadzitego
Dop. l. mn. r. mos. (jakich?) Sam ni ma...przepadzitych
Dop. l. mn. r. nmos. (jakich?) Sam ni ma...przepadzitych
Cel. l. poj. r. m. (jakimu?) Dziwuja sie...przepadzitymu
Cel. l. poj. r. ż. (jakij?) Dziwuja sie...przepadzitej
Cel. l. poj. r. n. (jakimu?) Dziwuja sie... przepadzitymu
Cel. l. mn. r. mos. (jakim?) Dziwuja sie... przepadzitym
Cel. l. mn. r. nmos. (jakim?) Dziwuja sie...
przepadzitym
Bier. l. poj. r. mżyw. (jakigo?) Widza...przepadzitego
Bier. l. poj. r. mnżyw. (jaki? Widza... przepadzity
Bier. l. poj. r. ż. (jako?) Widza..przepadzito
Bier. l. poj. r. n. (jaki?) Widza... przepadzite
Bier. l mn. r. mos. (jakich?)
Widza...
przepadzitych
Bier. l. mn r. nmos. (jaki?) Widza... przepadzite
Narz. l. poj. r. m. (jakim?) Asza sie...
przepadzitym
Narz. l. poj. r. ż. (jakom?) Asza sie...przepadzitōm
Narz. l. poj. r. n. (jakim?) Asza sie...przepadzitym
Narz. l. mn. r. mos. (jakimi?) Asza sie...przepadzitymi
Narz. l. mn. r. nmos. (jakimi?) Asza sie...przepadzitymi
Msc. l. poj. r. m. (jakim?) Je żech we...przepadzitym
Msc. l. poj. r. ż. (jakij?) Je żech we..przepadzitej
Msc. l. poj. r. n. (jakim?) Je żech we...przepadzitym
Msc. l. mn. r. mos. (jakich?) Je żech we...przepadzitych
Msc. l. mn. r. nmos. (jakich?) Je żech we...przepadzitych
Wołacz. l. poj. r. m. Ty...przepadzity
Wołacz. l. poj. r. ż. Ty...przepadzito
Wołacz. l. poj. r. n. Ty... przepadzite
Wołacz. l. mn. r. mos. Wy...przepadzici; przepadzite
Wołacz. l. mn. r. nmos. Wy...przepadzite
stop. wyższy przymiotn..
-
przysłówek (jak? jako?)przepadzito

 

SI: Kebyś niy bōł taki przepadzity z tym jodłym, to byś sie niy zadłowiōł.

PL: Gdybyś nie był taki chciwy z tym jedzeniem, to byś się nie zadławił.

 

SI: Downo my niy mieli takigo przepadzitego prosiyncia, jeszcze mu niy zdōnża wloć, a ôn już mo prōzne korytko.

PL: Dawno nie mieliśmy takiej łakomej świni, jeszcze nie zdąże wlać jedzenia, a on ma już puste koryto.

 

SI: Pamiyntejcie, że niy mocie być tacy przepadzici, jak wōm starka wyciōngnōm jaki szkloki na stōł.

PL: Pamiętajcie, że nie powinniście być tacy zachłanni, kiedy babcia wam wyłoży jakieś landrynki na stół.

 

 

Podej dalij…