przepisać

przepisać (sie) – przepisać (pol.)

bezokolicznikprzepisać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.przepisza
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.przepiszesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.przepisze
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.przepiszymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.przepiszecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.przepiszōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.przepisoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.przepisoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.przepisoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.przepisali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.przepisaliście; żeście przepisali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.przepisali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.przepisała żech; przepisałach; żech przepisała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.przepisała żeś; przepisałaś; żeś przepisała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.przepisała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..przepisały my; my przepisały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. przepisałyście; żeście przepisały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.przepisały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.przepisało żech; żech przepisało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.przepisało żeś; żeś przepisało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.przepisało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech przepisoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś przepisoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł przepisoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my przepisali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście przepisali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli przepisali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech przepisała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś przepisała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była przepisała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my przepisały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście przepisały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były przepisały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech przepisało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś przepisało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było przepisało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . przepisz
tr. rozk. l. poj 3. os.niech przepisze
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.przepiszcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech przepiszōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. przepisoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. przepisoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.przepisoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.przepisali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. przepisali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.przepisali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.przepisała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
przepisała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.przepisała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. przepisały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.przepisały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.przepisały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. przepisało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.przepisało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.przepisało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych przepisoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś przepisoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by przepisoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my przepisali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście przepisali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by przepisali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych przepisała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś przepisała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by przepisała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my przepisały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście przepisały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by przepisały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych przepisało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś przepisało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by przepisało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyprzepisany
rzeczownik odczasown.przepisani
Rybnik

 

Rechtorka potargała mi heft a kozała mi go przepisać na nowo.

Dochtorka przepisała mi jakiś tabletki na gripa.

Podej dalij…