przepisować

przepisować (sie)  – przepisywać (pol.)

bezokolicznikprzepisować
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.przepisuja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.przepisujesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.przepisuje
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.przepisujymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.przepisujecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.przepisujōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.przepisowoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.przepisowoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.przepisowoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.przepisowali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.przepisowaliście; żeście przepisowali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.przepisowali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.przepisowała żech; przepisowałach; żech przepisowała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.przepisowała żeś; przepisowałaś; żeś przepisowała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.przepisowała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..przepisowały my; my przepisowały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. przepisowałyście; żeście przepisowały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.przepisowały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.przepisowało żech; żech przepisowało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.przepisowało żeś; żeś przepisowało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.przepisowało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech przepisowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś przepisowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł przepisowoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my przepisowali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście przepisowali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli przepisowali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech przepisowała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś przepisowała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była przepisowała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my przepisowały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście przepisowały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były przepisowały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech przepisowało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś przepisowało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było przepisowało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . przepisuj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech przepisuje
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.przepisujcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech przepisujōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. przepisowoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. przepisowoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.przepisowoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.przepisowali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. przepisowali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.przepisowali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.przepisowała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
przepisowała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.przepisowała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. przepisowały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.przepisowały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.przepisowały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. przepisowało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.przepisowało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.przepisowało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych przepisowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś przepisowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by przepisowoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my przepisowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście przepisowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by przepisowali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych przepisowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś przepisowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by przepisowała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my przepisowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście przepisowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by przepisowały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych przepisowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś przepisowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by przepisowało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda przepisowoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz przepisowoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie przepisowoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy przepisowali; bydymy przepisować
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie przepisowali; bydziecie przepisować
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm przepisowali; bydōm przepisować
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda przepisowała; byda przepisować
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz przepisowała; byda przepisować
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie przepisowała; bydzie przepisować
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy przepisowały; bydymy przepisować
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie przepisowały; bydziecie przepisować
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm przepisowały; bydōm przepisować
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda przepisowało; byda przepisować
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz przepisowało; bydziesz przepisować
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie przepisowało; bydzie przepisować
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyprzepisowany
rzeczownik odczasown.przepisowani
Rybnik

 

Napisoł żech se to sam tak po swojimu, a terazki to musza wszystko przepisować do porzōndku.

Rechtorka kozała mi przepisować wszystko ôd nowa.

Podej dalij…