przepłacać

przepłacać (sie) – przepłacać (pol.)

bezokolicznikprzepłacać
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.przepłacōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.przepłacosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.przepłaco
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.przepłacōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.przepłacocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.przepłacajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.przepłacoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.przepłacoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.przepłacoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.przepłacali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.przepłacaliście; żeście przepłacali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.przepłacali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.przepłacała żech; przepłacałach; żech przepłacała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.przepłacała żeś; przepłacałaś; żeś przepłacała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.przepłacała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..przepłacały my; my przepłacały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. przepłacałyście; żeście przepłacały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.przepłacały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.przepłacało żech; żech przepłacało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.przepłacało żeś; żeś przepłacało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.przepłacało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech przepłacoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś przepłacoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł przepłacoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my przepłacali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście przepłacali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli przepłacali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech przepłacała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś przepłacała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była przepłacała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my przepłacały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście przepłacały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były przepłacały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech przepłacało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś przepłacało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było przepłacało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . przepłacej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech przepłaco
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.przepłacejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech przepłacajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. przepłacoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. przepłacoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.przepłacoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.przepłacali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. przepłacali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.przepłacali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.przepłacała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
przepłacała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.przepłacała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. przepłacały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.przepłacały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.przepłacały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. przepłacało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.przepłacało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.przepłacało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych przepłacoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś przepłacoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by przepłacoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my przepłacali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście przepłacali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by przepłacali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych przepłacała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś przepłacała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by przepłacała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my przepłacały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście przepłacały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by przepłacały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych przepłacało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś przepłacało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by przepłacało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda przepłacoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz przepłacoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie przepłacoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy przepłacali; bydymy przepłacać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie przepłacali; bydziecie przepłacać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm przepłacali; bydōm przepłacać
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda przepłacała; byda przepłacać
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz przepłacała; bydziesz przepłacać
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie przepłacała; bydzie przepłacać
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy przepłacały; bydymy przepłacać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie przepłacały; bydziecie przepłacać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm przepłacały; bydōm przepłacać
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda przepłacało; byda przepłacać
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz przepłacało; bydziesz przepłacać
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie przepłacało; bydzie przepłacać
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyprzepłacany
rzeczownik odczasown.przepłacani
Rybnik

 

Po co chcesz przepłać, dyć we internecie idzie kupić tako tajla za pōł cyny.

 

 

Podej dalij…