przepłacić

przepłacić (sie) – przepłacić (pol.)

bezokolicznikprzepłacić
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.przepłaca
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.przepłacisz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.przepłaci
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.przepłacymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.przepłacicie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.przepłacōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.przepłaciōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.przepłaciōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.przepłaciōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.przepłaciyli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.przepłaciyliście; żeście przepłaciyli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.przepłaciyli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.przepłaciyła żech; przepłaciyłach; żech przepłaciyła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.przepłaciyła żeś; przepłaciyłaś; żeś przepłaciyła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.przepłaciyła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..przepłaciyły my; my przepłaciyły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. przepłaciyłyście; żeście przepłaciyły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.przepłaciyły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.przepłaciyło żech; żech przepłaciyło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.przepłaciyło żeś; żeś przepłaciyło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.przepłaciyło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech przepłaciōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś przepłaciōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł przepłaciōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my przepłaciyli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście przepłaciyli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli przepłaciyli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech przepłaciyła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś przepłaciyła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była przepłaciyła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my przepłaciyły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście przepłaciyły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były przepłaciyły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech przepłaciyło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś przepłaciyło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było przepłaciyło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . przepłoć
tr. rozk. l. poj 3. os.niech przepłaci
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.przepłoćcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech przepłacōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. przepłaciōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. przepłaciōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.przepłaciōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.przepłaciyli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. przepłaciyli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.przepłaciyli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.przepłaciyła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
przepłaciyła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.przepłaciyła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. przepłaciyły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.przepłaciyły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.przepłaciyły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. przepłaciyło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.przepłaciyło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.przepłaciyło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych przepłaciōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś przepłaciōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by przepłaciōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my przepłaciyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście przepłaciyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by przepłaciyli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych przepłaciyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś przepłaciyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by przepłaciyła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my przepłaciyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście przepłaciyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by przepłaciyły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych przepłaciyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś przepłaciyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by przepłaciyło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyprzepłacōny
rzeczownik odczasown.przepłacyni
Rybnik

 

Podziwoł żech sie do internetu, a już wiym, wiela żech bōł przepłaciōł za tego laptopa. Dobrze, że baba ô tym niy wiy.

Poôglōndej piyrsze, po wiela sōm prosiynta, co zaś niy przepłacisz.

Podej dalij…