przepōmnieć

przepōmnieć (sie) – przeoczyć, zapomnieć (pol.)

bezokolicznikprzepōmnieć
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.przepōmnia
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.przepōmnisz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.przepōmni
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.przepōmniymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.przepōmnicie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.przepōmniōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.przepōmnioł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.przepōmnioł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.przepōmnioł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.przepōmnieli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.przepōmnieliście; żeście przepōmnieli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.przepōmnieli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.przepōmniała żech; przepōmniałach; żech przepōmniała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.przepōmniała żeś; przepōmniałaś; żeś przepōmniała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.przepōmniała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..przepōmniały my; my przepōmniały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. przepōmniałyście; żeście przepōmniały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.przepōmniały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.przepōmniało żech; żech przepōmniało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.przepōmniało żeś; żeś przepōmniało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.przepōmniało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech przepōmnioł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś przepōmnioł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł przepōmnioł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my przepōmnieli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście przepōmnieli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli przepōmnieli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech przepōmniała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś przepōmniała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była przepōmniała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my przepōmniały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście przepōmniały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były przepōmniały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech przepōmniało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś przepōmniało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było przepōmniało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . przepōmnij
tr. rozk. l. poj 3. os.niech przepōmni
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.przepōmnijcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech przepōmniōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. przepōmnioł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. przepōmnioł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.przepōmnioł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.przepōmnieli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. przepōmnieli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.przepōmnieli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.przepōmniała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
przepōmniała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.przepōmniała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. nmos. przepōmniały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.przepōmniały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.przepōmniały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. przepōmniało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.przepōmniało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.przepōmniało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych przepōmnioł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś przepōmnioł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by przepōmnioł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my przepōmnieli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście przepōmnieli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by przepōmnieli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych przepōmniała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś przepōmniała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by przepōmniała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my przepōmniały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście przepōmniały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by przepōmniały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych przepōmniało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś przepōmniało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by przepōmniało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyprzepōmniany
rzeczownik odczasown.przepōmniyni
Rybnik

POL: przeoczyć drobną sprawę, zapomnieć chwilowo.

 

Dyć jo żech zaś przepōmniała, że miała żech iś do kościoła, bo była mszo za sōmsiadki. Spōmniało mi sie dziepiyro, jak żech widziała ludzi iś z kościoła nazod.

Tak, co niy przepōmnisz, że tam sie kartofle warzōm, co sie niy spolōm.

Musza lecieć, bo tam warza woda na kawa, a żech ô tym przepōmniała.

Podej dalij…