przerobić

przerobić – przerobić, przepracować, zmienić (pol.)

bezokolicznikprzerobić
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.przerobia
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.przerobisz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.przerobi
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.przerobiymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.przerobicie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.przerobiōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.przerobiōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.przerobiōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.przerobiōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.przerobiyli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.przerobiyliście; żeście przerobiyli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.przerobiyli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.przerobiyła żech; przerobiyłach; żech przerobiyła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.przerobiyła żeś; przerobiyłaś; żeś przerobiyła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.przerobiyła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..przerobiyły my; my przerobiyły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. przerobiyłyście; żeście przerobiyły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.przerobiyły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.przerobiyło żech; żech przerobiyło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.przerobiyło żeś; żeś przerobiyło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.przerobiyło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech przerobiōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś przerobiōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł przerobiōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my przerobiyli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście przerobiyli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli przerobiyli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech przerobiyła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś przerobiyła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była przerobiyła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my przerobiyły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście przerobiyły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były przerobiyły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech przerobiyło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś przerobiyło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było przerobiyło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . przerōb
tr. rozk. l. poj 3. os.niech przerobi
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.przerōbcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech przerobiōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. przerobiōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. przerobiōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.przerobiōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.przerobiyli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. przerobiyli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.przerobiyli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.przerobiyła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
przerobiyła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.przerobiyła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. przerobiyły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.przerobiyły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.przerobiyły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. przerobiyło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.przerobiyło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.przerobiyło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych przerobiōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś przerobiōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by przerobiōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my przerobiyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście przerobiyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by przerobiyli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych przerobiyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś przerobiyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by przerobiyła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my przerobiyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście przerobiyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by przerobiyły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych przerobiyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś przerobiyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by przerobiyło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyprzerobiōny
rzeczownik odczasown.przerobiyni
Rybnik

POL: (1) przepracować; (2) zmienić coś, działanie, wyglad, funkcjonowanie (pol.)

 

SI: Jo żech bōł przerobiōł cołki życi na jednej grubie, aż żech na pynzyjo poszoł.

PL: Ja przepracowałem całe życie na jednej kopalni, aż poszedłem na emeryturę.

 

SI: Dej, ci to przerobia tyn sztrōm tak, coby kożdo lampa sie na inkszym szaltrze ôświycała.

PL: Daj, przerobię ci ten prąd tak, żeby każdą lampę można innym wyłącznikiem włączać.

 

SI: Na bezrok majōm nōm sam przerobiać ta krziżōwka, coby niy było tela ōnfali.

PL: W przyszłym roku mają przebudować nam to skrzyżowanie tutaj, żeby nie było tyle wypadków.

Podej dalij…