przerznyć

przerznyć (sie) – przeciąć (pol.)

bezokolicznikprzerznyć
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.przerzna
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.przerzniesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.przerznie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.przerznymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.przerzniecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.przerznōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.przerznōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.przerznōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.przerznōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.przerzli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.przerzliście; żeście przerzli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.przerzli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.przerzła żech; przerzłach; żech przerzła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.przerzła żeś; przerzłaś; żeś przerzła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.przerzła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..przerzły my; my przerzły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. przerzłyście; żeście przerzły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.przerzły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.przerzło żech; żech przerzło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.przerzło żeś; żeś przerzło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.przerzło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech przerznōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś przerznōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł przerznōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my przerzli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście przerzli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli przerzli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech przerzła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś przerzła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była przerzła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my przerzły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście przerzły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były przerzły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech przerzło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś przerzło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było przerzło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . przerznij
tr. rozk. l. poj 3. os.niech przerznie
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.przerznijcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech przerznōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. przerznōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. przerznōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.przerznōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.przerzli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. przerzli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.przerzli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.przerzła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
przerzła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.przerzła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. przerzły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.przerzły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.przerzły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. przerzło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.przerzło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.przerzło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych przerznōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś przerznōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by przerznōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my przerzli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście przerzli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by przerzli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych przerzła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś przerzła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by przerzła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my przerzły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście przerzły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by przerzły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych przerzło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś przerzło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by przerzło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyprzerznyty
rzeczownik odczasown.przerznyci
Rybnik

POL: cz: przer-znyć

 

Dej pozōr, co sie niy przerzniesz na tym szkle     (cz; przer-zniesz)

Przerznij mi ta ruła na pōł, bo takij dłōgij niy zaniesa dudōm.      (cz: przer-znij)

Keryś gizd mi przerznōł kabel z antyny, a jo już chcioł wiyź telewiōr do sprawowanio.   (cz: przer-znōł)

Podej dalij…