przespać

przespać (sie) – przespać (pol.)

bezokolicznikprzespać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.prześpia
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.prześpisz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.prześpi
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.prześpiymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.prześpicie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.prześpiōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.przespoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.przespoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.przespoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.przespali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.przespaliście; żeście przespali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.przespali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.przespała żech; przespałach; żech przespała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.przespała żeś; przespałaś; żeś przespała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.przespała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..przespały my; my przespały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. przespałyście; żeście przespały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.przespały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.przespało żech; żech przespało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.przespało żeś; żeś przespało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.przespało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech przespoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś przespoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł przespoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my przespali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście przespali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli przespali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech przespała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś przespała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była przespała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my przespały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście przespały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były przespały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech przespało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś przespało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było przespało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . przespej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech prześpi
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.przespejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech prześpiōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. przespoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. przespoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.przespoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.przespali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. przespali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.przespali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.przespała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
przespała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.przespała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. przespały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.przespały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.przespały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. przespało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.przespało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.przespało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych przespoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś przespoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by przespoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my przespali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście przespali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by przespali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych przespała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś przespała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by przespała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my przespały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście przespały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by przespały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych przespało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś przespało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by przespało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -

cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyprzespany
rzeczownik odczasown.przespani
Rybnik

 

Idź, przespej sie chwila, a jak staniesz, to pojadymy do miasta do sklepu.

Starzik drzimiōm pōł dnia, a potym halacōm, że niy poradzōm spać w nocy.

Mama zaś przespała cały film, a potym bydzie sie pytała, ô czym ôn bōł.

Podej dalij…