przesuć

przesuć (sie) – przesypać (pol.)

bezokolicznikprzesuć
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.przesuja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.przesujesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.przesuje
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.przesujymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.przesujecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.przesujōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.przesuł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.przesuł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.przesuł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.przesuli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.przesuliście; żeście przesuli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.przesuli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.przesuła żech; przesułach; żech przesuła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.przesuła żeś; przesułaś; żeś przesuła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.przesuła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..przesuły my; my przesuły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. przesułyście; żeście przesuły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.przesuły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.przesuło żech; żech przesuło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.przesuło żeś; żeś przesuło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.przesuło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech przesuł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś przesuł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł przesuł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my przesuli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście przesuli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli przesuli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech przesuła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś przesuła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była przesuła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my przesuły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście przesuły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były przesuły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech przesuło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś przesuło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było przesuło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . przesuj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech przesuje
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.przesujcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech przesujōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. przesuł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. przesuł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.przesuł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.przesuli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. przesuli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.przesuli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.przesuła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
przesuła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.przesuła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. przesuły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.przesuły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.przesuły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. przesuło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.przesuło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.przesuło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych przesuł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś przesuł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by przesuł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my przesuli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście przesuli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by przesuli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych przesuła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś przesuła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by przesuła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my przesuły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście przesuły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by przesuły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych przesuło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś przesuło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by przesuło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyprzesuty
rzeczownik odczasown.przesuci
Rybnik

 

Przesuj ta mōnka do inkszej tytki, bo ta mosz dziurawo.

Jo ci przesuja te reszta szrōtu do myńszego miecha, a zaś naszrōtuja.

 

 

Podej dalij…