przesuwać

przesuwać (sie) – przesypywać (pol.)

bezokolicznikprzesuwać
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.przesuwōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.przesuwosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.przesuwo
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.przesuwōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.przesuwocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.przesuwajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.przesuwoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.przesuwoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.przesuwoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.przesuwali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.przesuwaliście; żeście przesuwali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.przesuwali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.przesuwała żech; przesuwałach; żech przesuwała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.przesuwała żeś; przesuwałaś; żeś przesuwała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.przesuwała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..przesuwały my; my przesuwały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. przesuwałyście; żeście przesuwały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.przesuwały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.przesuwało żech; żech przesuwało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.przesuwało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.przesuwało żeś; żeś przesuwało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech przesuwoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś przesuwoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł przesuwoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my przesuwali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście przesuwali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli przesuwali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech przesuwała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś przesuwała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była przesuwała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my przesuwały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście przesuwały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były przesuwały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech przesuwało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś przesuwało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było przesuwało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . przesuwej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech przesuwo
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.przesuwejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech przesuwajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. przesuwoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. przesuwoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.przesuwoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.przesuwali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. przesuwali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.przesuwali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.przesuwała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
przesuwała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.przesuwała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. przesuwały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.przesuwały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.przesuwały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. przesuwało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.przesuwało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.przesuwało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych przesuwoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś przesuwoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by przesuwoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my przesuwali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście przesuwali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by przesuwali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych przesuwała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś przesuwała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by przesuwała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my przesuwały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście przesuwały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by przesuwały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych przesuwało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś przesuwało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by przesuwało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda przesuwoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz przesuwoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie przesuwoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy przesuwali; bydymy przesuwać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie przesuwali; bydziecie przesuwać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm przesuwali; bydōm przesuwać
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda przesuwała; byda przesuwać
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz przesuwała; bydziesz przesuwać
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie przesuwała; bydzie przesuwać
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy przesuwały; bydymy przesuwać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie przesuwały; bydziecie przesuwać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm przesuwały; bydōm przesuwać
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda przesuwało; byda przesuwać
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz przesuwało; bydziesz przesuwać
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie przesuwało; bydzie przesuwać
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyprzesuwany
rzeczownik odczasown.przesuwani
Rybnik

 

Dej pozōr, jak przesuwosz tyn cuker, co go niy wysujesz na delōwka.

Po co żeś przesuwoł te kartofle z tego koszyka, dyć tam ich je pora, tōż wezna ich na ôbiod a już niy bydzie.

Podej dalij…