przeszkartnyć

przeszkartnyć (sie) – przewrócić kartkę (pol.)

bezokolicznikprzeszkartnyć
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.przeszkartna
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.przeszkartniesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.przeszkartnie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.przeszkartnymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.przeszkartniecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.przeszkartnōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.przeszkartnōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.przeszkartnōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.przeszkartnōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.przeszkartli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.przeszkartliście; żeście przeszkartli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.przeszkartli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.przeszkartła żech; przeszkartłach; żech przeszkartła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.przeszkartła żeś; przeszkartłaś; żeś przeszkartła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.przeszkartła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..przeszkartły my; my przeszkartły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. przeszkartłyście; żeście przeszkartły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.przeszkartły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.przeszkartło żech; żech przeszkartło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.przeszkartło żeś; żeś przeszkartło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.przeszkartło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech przeszkartnōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś przeszkartnōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł przeszkartnōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my przeszkartli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście przeszkartli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli przeszkartli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech przeszkartła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś przeszkartła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była przeszkartła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my przeszkartły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście przeszkartły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były przeszkartły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech przeszkartło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś przeszkartło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było przeszkartło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . przeszkartnij
tr. rozk. l. poj 3. os.niech przeszkartnie
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.przeszkartnijcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech przeszkartnōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. przeszkartnōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. przeszkartnōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.przeszkartnōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.przeszkartli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. przeszkartli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.przeszkartli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.przeszkartła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
przeszkartła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.przeszkartła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. przeszkartły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.przeszkartły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.przeszkartły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. przeszkartło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.przeszkartło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.przeszkartło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych przeszkartnōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś przeszkartnōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by przeszkartnōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my przeszkartli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście przeszkartli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by przeszkartli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych przeszkartła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś przeszkartła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by przeszkartła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my przeszkartły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście przeszkartły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by przeszkartły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych przeszkartło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś przeszkartło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by przeszkartło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyprzeszkartnyty
rzeczownik odczasown.przeszkartnyci
Rybnik

 

Kery mi zaś bōł przeszkartnōł ta kartka, terazki niy wiym, kaj żech skończyła.

 

Podej dalij…