przeszkrobać

przeszkrobać – zawinić (pol.)

bezokolicznikprzeszkrobać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.przeszkrobia
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.przeszkrobiesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.przeszkrobie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.przeszkrobiymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.przeszkrobiecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.przeszkrobiōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.przeszkroboł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.przeszkroboł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.przeszkroboł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.przeszkrobali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.przeszkrobaliście; żeście przeszkrobali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.przeszkrobali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.przeszkrobała żech; przeszkrobałach; żech przeszkrobała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.przeszkrobała żeś; przeszkrobałaś; żeś przeszkrobała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.przeszkrobała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..przeszkrobały my; my przeszkrobały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. przeszkrobałyście; żeście przeszkrobały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.przeszkrobały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.przeszkrobało żech; żech przeszkrobało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.przeszkrobało żeś; żeś przeszkrobało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.przeszkrobało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech przeszkroboł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś przeszkroboł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł przeszkroboł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my przeszkrobali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście przeszkrobali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli przeszkrobali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech przeszkrobała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś przeszkrobała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była przeszkrobała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my przeszkrobały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście przeszkrobały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były przeszkrobały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech przeszkrobało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś przeszkrobało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było przeszkrobało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . przeszkrobej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech przeszkrobie
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.przeszkrobejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech przeszkrobiōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. przeszkroboł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. przeszkroboł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.przeszkroboł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.przeszkrobali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. przeszkrobali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.przeszkrobali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.przeszkrobała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
przeszkrobała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.przeszkrobała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. przeszkrobały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.przeszkrobały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.przeszkrobały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. przeszkrobało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.przeszkrobało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.przeszkrobało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych przeszkroboł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś przeszkroboł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by przeszkroboł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my przeszkrobali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście przeszkrobali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by przeszkrobali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych przeszkrobała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś przeszkrobała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by przeszkrobała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my przeszkrobały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście przeszkrobały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by przeszkrobały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych przeszkrobało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś przeszkrobało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by przeszkrobało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -

cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. bierny-
rzeczownik odczasown.przeszkrobani
Rybnik

 

SI: Cōż tyn synek zaś kaj przeszkroboł, że taki grzeczny w dōma siedzi.

PL: Cóż ten chłopak znowu gdzieś zawinił, że taki grzeczny siedzi w domu.

 

SI: Jak Zeflik co przeskrobie, to na drugi dziyń niesie kwiotki babie.

PL: Kiedy Józek coś zawini, to na następny dzień niesie żonie kwiaty,

 

SI:  Jeszcze roz co przeszkrobiesz, to poskarża tatowi, a ôn se z tobōm pogodo.

PL: Jeszcze raz coś zawinisz, to poskarżę tacie i on sobie z tobą porozmawia.

Podej dalij…