przetrzimać

przetrzimać (sie) – przetrzymać, przetrwać (pol.)

bezokolicznikprzetrzimać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.przetrzimia
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.przetrzimiesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.przetrzimie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.przetrzimiymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.przetrzimiecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.przetrzimiōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.przetrzimoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.przetrzimoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.przetrzimoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.przetrzimali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.przetrzimaliście; żeście przetrzimali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.przetrzimali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.przetrzimała żech; przetrzimałach; żech przetrzimała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.przetrzimała żeś; przetrzimałaś; żeś przetrzimała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.przetrzimała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..przetrzimały my; my przetrzimały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. przetrzimałyście; żeście przetrzimały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.przetrzimały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.przetrzimało żech; żech przetrzimało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.przetrzimało żeś; żeś przetrzimało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.przetrzimało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech przetrzimoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś przetrzimoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł przetrzimoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my przetrzimali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście przetrzimali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli przetrzimali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech przetrzimała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś przetrzimała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była przetrzimała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my przetrzimały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście przetrzimały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były przetrzimały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech przetrzimało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś przetrzimało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było przetrzimało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . przetrzimej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech przetrzimie
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.przetrzimejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech przetrzimiōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. przetrzimoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. przetrzimoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.przetrzimoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.przetrzimali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. przetrzimali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.przetrzimali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.przetrzimała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
przetrzimała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.przetrzimała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. przetrzimały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.przetrzimały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.przetrzimały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. przetrzimało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.przetrzimało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.przetrzimało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych przetrzimoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś przetrzimoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by przetrzimoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my przetrzimali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście przetrzimali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by przetrzimali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych przetrzimała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś przetrzimała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by przetrzimała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my przetrzimały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście przetrzimały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by przetrzimały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych przetrzimało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś przetrzimało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by przetrzimało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyprzetrzimany
rzeczownik odczasown.przetrzimani
Rybnik

POL: (1) przetrzymać coś zbyt długo, poza ustalony termin; (2) przetrwać.

 

Jako my sam przetrzimiymy ta zima przi tymu jednymu piecykowi.

Kożōm mi iś do lazaretu na badania, dyć jako jo tam przetrzimia te trzi dni.

Wybocz, żech ci przetrzimała ta ksiōnżka trocha dłōgo, ale bez lato ni ma tela czasu na czytani.

Podej dalij…