przewarzić

przewarzić (sie) – przegotować (pol)

bezokolicznikprzewarzić
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.przewarza
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.przewarzisz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.przewarzi
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.przewarzymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.przewarzicie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.przewarzōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.przewarzōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.przewarzōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.przewarzōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.przewarzili my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.przewarziliście; żeście przewarzili
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.przewarzili
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.przewarziła żech; przewarziłach; żech przewarziła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.przewarziła żeś; przewarziłaś; żeś przewarziła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.przewarziła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..przewarziły my; my przewarziły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. przewarziłyście; żeście przewarziły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.przewarziły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.przewarziło żech; żech przewarziło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.przewarziło żeś; żeś przewarziło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.przewarziło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech przewarzōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś przewarzōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł przewarzōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my przewarzili
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście przewarzili
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli przewarzili
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech przewarziła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś przewarziła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była przewarziła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my przewarziły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście przewarziły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były przewarziły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech przewarziło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś przewarziło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było przewarziło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . przeworz
tr. rozk. l. poj 3. os.niech przewarzi
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.przeworzcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech przewarzōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. przewarzōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. przewarzōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.przewarzōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.przewarzili by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. przewarzili byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.przewarzili by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.przewarziła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
przewarziła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.przewarziła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. przewarziły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.przewarziły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.przewarziły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. przewarziło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.przewarziło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.przewarziło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych przewarzōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś przewarzōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by przewarzōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my przewarzili
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście przewarzili
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by przewarzili
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych przewarziła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś przewarziła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by przewarziła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my przewarziły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście przewarziły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by przewarziły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych przewarziło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś przewarziło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by przewarziło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyprzewarzōny
rzeczownik odczasown.powarzyni
Rybnik

 

Ta zōłza je ôd wczora, tōż trza jōm przewarzić.

Przeworz se ta woda, a niy pij takij z kokotka.

Podej dalij…