przewijać

przewijać (sie) – przewijać (pol.)

bezokolicznikprzewijać
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.przewijōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.przewijosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.przewijo
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.przewijōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.przewijocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.przewijajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.przewijoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.przewijoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.przewijoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.przewijali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.przewijaliście; żeście przewijali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.przewijali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.przewijała żech; przewijałach; żech przewijała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.przewijała żeś; przewijałaś; żeś przewijała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.przewijała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..przewijały my; my przewijały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. przewijałyście; żeście przewijały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.przewijały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.przewijało żech; żech przewijało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.przewijało żeś; żeś przewijało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.przewijało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech przewijoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś przewijoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł przewijoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my przewijali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście przewijali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli przewijali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech przewijała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś przewijała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była przewijała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my przewijały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście przewijały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były przewijały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech przewijało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś przewijało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było przewijało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . przewijej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech przewijo
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.przewijejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech przewijajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. przewijoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. przewijoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.przewijoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.przewijali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. przewijali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.przewijali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.przewijała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
przewijała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.przewijała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. przewijały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.przewijały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.przewijały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. przewijało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.przewijało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.przewijało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych przewijoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś przewijoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by przewijoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my przewijali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście przewijali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by przewijali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych przewijała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś przewijała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by przewijała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my przewijały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście przewijały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by przewijały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych przewijało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś przewijało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by przewijało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda przewijoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz przewijoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie przewijoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy przewijali; bydymy przewijać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie przewijali; bydziecie przewijać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm przewijali; bydōm przewijać
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda przewijała; byda przewijać
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz przewijała; bydziesz przewijać
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie przewijała; bydzie przewijać
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy przewijały; bydymy przewijać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie przewijały; bydziecie przewijać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm przewijały; bydōm przewijać
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda przewijało; byda przewijać
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz przewijało; bydziesz przewijać
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie przewijało; bydzoe przewiijać
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyprzewijany
rzeczownik odczasown.przewijani
Rybnik

 

Dyć naucz sie tyż przewijać dziecko.

Prawie żech dziecko przewijała, jak telefōn zwōniōł.

Podej dalij…