przewinyć

przewinyć (sie) – przewinąć (pol.)

bezokolicznikprzewinyć
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.przewina
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.przewiniesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.przewinie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.przewinymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.przewiniecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.przewinōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.przewinōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.przewinōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.przewinōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.przewinyli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.przewinyliście; żeście przewinyli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.przewinyli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.przewinyła żech; przewinyłach; żech przewinyła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.przewinyła żeś; przewinyłaś; żeś przewinyła ôwinyłaś; żeś przewinyła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.przewinyła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..przewinyły my; my przewinyły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. przewinyłyście; żeście przewinyły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.przewinyły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.przewinyło żech; żech przewinyło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.przewinyło żeś; żeś przewinyło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.przewinyło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech przewinōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś przewinōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł przewinōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my przewinyli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście przewinyli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli przewinyli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech przewinyła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś przewinyła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była przewinyła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my przewinyły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście przewinyły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były przewinyły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech przewinyło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś przewinyło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było przewinyło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . przewiń
tr. rozk. l. poj 3. os.niech przewinie
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.przewińcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech przewinōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. przewinōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. przewinōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.przewinōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.przewinyli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. przewinyli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.przewinyli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.przewinyła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
przewinyła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.przewinyła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. przewinyły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.przewinyły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.przewinyły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. przewinyło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.przewinyło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.przewinyło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych przewinōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś przewinōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by przewinōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my przewinyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście przewinyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by przewinyli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych przewinyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś przewinyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by przewinyła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my przewinyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście przewinyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by przewinyły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych przewinyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś przewinyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by przewinyło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyprzewinyty
rzeczownik odczasown.przewinyci
Rybnik

 

Wejź, przewiń te dziecko, bo jakoś go czuć.

 

Podej dalij…