przewracać

przewracać (sie) – wywracać, upadać,odwracać na drugą stronę (pol.)

bezokolicznikprzewracać
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.przewracōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.przewracosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.przewraco
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.przewracōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.przewracocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.przewracajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.przewracoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.przewracoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.przewracoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.przewracali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.przewracaliście; żeście przewracali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.przewracali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.przewracała żech; przewracałach; żech przewracała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.przewracała żeś; przewracałaś; żeś przewracała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.przewracała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..przewracały my; my przewracały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. przewracałyście; żeście przewracały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.przewracały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.przewracało żech; żech przewracało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.przewracało żeś; żeś przewracało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.przewracało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech przewracoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś przewracoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł przewracoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my przewracali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście przewracali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli przewracali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech przewracała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś przewracała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była przewracała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my przewracały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście przewracały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były przewracały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech przewracało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś przewracało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było przewracało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . przewracej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech przewraco
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.przewracejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech przewracajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. przewracoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. przewracoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.przewracoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.przewracali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. przewracali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.przewracali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.przewracała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
przewracała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.przewracała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. przewracały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.przewracały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.przewracały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. przewracało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.przewracało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.przewracało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych przewracoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś przewracoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by przewracoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my przewracali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście przewracali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by przewracali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych przewracała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś przewracała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by przewracała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my przewracały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście przewracały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by przewracały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych przewracało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś przewracało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by przewracało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda przewracoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz przewracoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie przewracoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy przewracali; bydymy przewracać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie przewracali; bydziecie przewracać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm przewracali; bydōm przewracać
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda przewracała; byda przewracać
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz przewracała; bydziesz przewracać
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie przewracała; bydzie przewracać

cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy przewracały; bydymy przewracać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie przewracały; bydziecie przewracać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm przewracały; bydōm przewracać
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda nawracało; byda nawracać
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz przewracało; bydziesz przewracać
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie przewracało; bydzie przewracać
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyprzewracany
rzeczownik odczasown.przewracani
Rybnik

POL: (1) wywracać;(2) upadać; (3) odwracać na drugą stronę.

 

Bier grabie a idymy przewracać siano podwiyl je pogoda.

Sam by już mōgli tyż sprawić tyn tretuar, bo sam sie ludzie dyrekt przewracajōm.

Dej pozōr, bo mi te patyki przewracosz, co żech sam ekstra postawioł.

Ô kryce sie starka przewracali, tōż musieli my im kupić tako ekstra kryka ô trzech nogach.

 

Podej dalij…