przezdrzelały

przezdrzelały – zbyt mocno dojrzały (pol.)

przymiotnikprzezdrzelały
Mn. l. poj. r. m. (jaki?) Sam je...przezdrzelały
Mn. l. poj. r. ż. (jako?) Sam je...przezdrzelało
Mn. l. poj. r. n. (jaki?) Sam je...przezdrzelałe
Mn. l. mn. r. mos. (jacy? jaki?) Sam sōm... przezdrzelałe
Mn. l. mn. r. nmos.(jaki?) Sam sōm...przezdrzelałe
Dop. l. poj. r. m. (jakigo?) Sam ni ma...przezdrzelałego
Dop. l. poj. r. ż. (jakij?) Sam ni ma...przezdrzelałej
Dop. l. poj. r. n. ( jakigo?) Sam ni ma...przezdrzelałego
Dop. l. mn. r. mos. (jakich?) Sam ni ma...przezdrzelałych
Dop. l. mn. r. nmos. (jakich?) Sam ni ma...przezdrzelałych
Cel. l. poj. r. m. (jakimu?) Dziwuja sie...przezdrzelałymu
Cel. l. poj. r. ż. (jakij?) Dziwuja sie...przezdrzelałej
Cel. l. poj. r. n. (jakimu?) Dziwuja sie... przezdrzelałymu
Cel. l. mn. r. mos. (jakim?) Dziwuja sie... przezdrzelałym
Cel. l. mn. r. nmos. (jakim?) Dziwuja sie...
przezdrzelałym
Bier. l. poj. r. mżyw. (jakigo?) Widza...-
Bier. l. poj. r. mnżyw. (jaki? Widza... przezdrzelały
Bier. l. poj. r. ż. (jako?) Widza..przezdrzelało
Bier. l. poj. r. n. (jaki?) Widza... przezdrzelałe
Bier. l mn. r. mos. (jakich?)
Widza...
-
Bier. l. mn r. nmos. (jaki?) Widza... przezdrzelałe
Narz. l. poj. r. m. (jakim?) Asza sie...
przezdrzelałym
Narz. l. poj. r. ż. (jakom?) Asza sie...przezdrzelałōm
Narz. l. poj. r. n. (jakim?) Asza sie...przezdrzelałym
Narz. l. mn. r. mos. (jakimi?) Asza sie...przezdrzelałymi
Narz. l. mn. r. nmos. (jakimi?) Asza sie...przezdrzelałymi
Msc. l. poj. r. m. (jakim?) Je żech we...przezdrzelałym
Msc. l. poj. r. ż. (jakij?) Je żech we..przezdrzelałej
Msc. l. poj. r. n. (jakim?) Je żech we...przezdrzelałym
Msc. l. mn. r. mos. (jakich?) Je żech we...przezdrzelałych
Msc. l. mn. r. nmos. (jakich?) Je żech we...przezdrzelałych
Wołacz. l. poj. r. m. Ty...przezdrzelały
Wołacz. l. poj. r. ż. Ty...przezdrzelało
Wołacz. l. poj. r. n. Ty... przezdrzelałe
Wołacz. l. mn. r. mos. Wy...przezdrzelałe
Wołacz. l. mn. r. nmos. Wy...przezdrzelałe
stop. wyższy przymiotn.. -
przysłówek (jak? jako?)przezdrzelało

POL: zbyt mocno dojrzały, np. owoc, warzywo.

 

Dyć ta reż mocie już przezdrzelało, czamu jōm niy sieczecie? Dyć sie wōm to wszystko wysuje do pola.

Przebiyrej te śliwki, a te przezdrzelałe bydōm na marmelada.

Z tych przezdrzelałych jagōdek narobiymy soku.

 

 

Podej dalij…