przeżegnać

przeżegnać (sie) – przeżegnać (pol.)

bezokolicznikprzeżegnać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.przeżegnōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.przeżegnosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.przeżegno
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.przeżegnōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.przeżegnocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.przeżegnajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.przeżegnoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.przeżegnoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.przeżegnoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.przeżegnali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.przeżegnaliście; żeście przeżegnali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.przeżegnali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.przeżegnała żech; przeżegnałach; żech przeżegnała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.przeżegnała żeś; przeżegnałaś; żeś przeżegnała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.przeżegnała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..przeżegnały my; my przeżegnały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. przeżegnałyście; żeście przeżegnały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.przeżegnały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.przeżegnało żech; żech przeżegnało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.przeżegnało żeś; żeś przeżegnało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.przeżegnało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech przeżegnoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś przeżegnoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł przeżegnoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my przeżegnali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście przeżegnali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli przeżegnali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech ôdegnała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś przeżegnała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była przeżegnała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my przeżegnały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście przeżegnały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były przeżegnały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech przeżegnało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś przeżegnało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było ôdegnało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . przeżegnej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech przeżegno
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.przeżegnejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech przeżegnajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. przeżegnoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. przeżegnoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.przeżegnoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.przeżegnali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. przeżegnali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.przeżegnali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.przeżegnała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
przeżegnała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.przeżegnała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. przeżegnały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.przeżegnały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.przeżegnały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. przeżegnało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.przeżegnało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.przeżegnało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych przeżegnoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś przeżegnoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by przeżegnoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my przeżegnali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście przeżegnali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by przeżegnali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych przeżegnała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś przeżegnała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by przeżegnała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my przeżegnały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście przeżegnały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by przeżegnały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych przeżegnało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś przeżegnało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by przeżegnało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyprzeżegnany
rzeczownik odczasown.przeżegnani
Rybnik

POL: przeżegnać się, uczynić znak krzyża.

 

Przeżegnej sie przed jedzyniym.

Przi krziżu trza sie przeżegnać.

Tak sie blyskło, aż żech sie przeżegnała ze strachu.

 

Podej dalij…