przeżywać

przeżywać (sie) – przeżywać, emocjonować sie (pol.)

bezokolicznikprzeżywać
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.przeżywōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.przeżywosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.przeżywo
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.przeżywōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.przeżywocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.przeżywajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.przeżywoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.przeżywoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.przeżywoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.przeżywali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.przeżywaliście; żeście przeżywali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.przeżywali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.przeżywała żech; przeżywałach; żech przeżywała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.przeżywała żeś; przeżywałaś; żeś przeżywała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.przeżywała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..przeżywały my; my przeżywały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. przeżywałyście; żeście przeżywały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.przeżywały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.przeżywało żech; żech przeżywało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.przeżywało żeś; żeś przeżywało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.przeżywało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech przeżywoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś przeżywoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł przeżywoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my przeżywali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście przeżywali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli przeżywali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech przeżywała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś przeżywała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była przeżywała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my przeżywały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście przeżywały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były przeżywały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech przeżywało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś przeżywało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było przeżywało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . przeżywej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech przeżywo
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.przeżywejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech przeżywajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. przeżywoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. przeżywoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.przeżywoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.przeżywali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. przeżywali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.przeżywali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.przeżywała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
przeżywała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.przeżywała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. przeżywały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.przeżywały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.przeżywały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. przeżywało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.przeżywało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.przeżywało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych przeżywoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś przeżywoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by przeżywoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my przeżywali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście przeżywali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by przeżywali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych przeżywała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś przeżywała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by przeżywała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my przeżywały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście przeżywały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by przeżywały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych przeżywało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś przeżywało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by przeżywało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda przeżywoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz przeżywoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie przeżywoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy przeżywali; bydymy przeżywać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie przeżywali; bydziecie przeżywać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm przeżywali; bydōm przeżywać
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda przeżywała; byda przeżywać
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz przeżywała; bydziesz przeżywać
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie przeżywała; bydzie przeżywać
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy przeżywały; bydymy przeżywać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie przeżywały; bydziecie przeżywać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm przeżywały; bydōm przeżywać
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda przeżywało; byda przeżywać
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz przeżywało; bydziesz przeżywać
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie przeżywało; bydzie przeżywać
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyprzeżywany
rzeczownik odczasown.przeżywani
Rybnik

 

Jo meczōw niy ôglōndōm, bo jo to za fest przeżywōm a sie nerwuja.

Cōż to tak przeżywosz, dyć to je yno film.

Podej dalij…