przi godce

przi godce – w czasie rozmowy, przypadkowo (pol.)

 

Dzisiej dowiedzioł żech sie przi godce, że Tyś mioł latoś Abrahama.

Przi godce prziszli my na to, że ta Zyta, to je twoja kuzynka.

Ôtok przi godce dowiedziała żech sie, że bezmała latoś robisz weseli.

Podej dalij…