przi sia

przi sia – przy sobie (pol.)

 

Trzimej ta tasza przi sia, aż ju niy zapōmnisz.

Jo mōm papiōry dycko przi sia.

Byś mioł paryzol przi sia, to byś niy zmok.

Podej dalij…