prziciskać

prziciskać (sie) – przyciskać (pol.)

bezokolicznikprziciskać
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.prziciskōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.prziciskosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.przicisko
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.prziciskōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.prziciskocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.prziciskajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.prziciskoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.prziciskoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.prziciskoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.prziciskali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.prziciskaliście; żeście prziciskali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.prziciskali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.prziciskała żech; prziciskałach; żech prziciskała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.prziciskała żeś; prziciskałaś; żeś prziciskała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.prziciskała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..prziciskały my; my prziciskały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. prziciskałyście; żeście prziciskały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.prziciskały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.prziciskało żech; żech prziciskało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.prziciskało żeś; żeś prziciskało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.prziciskało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech prziciskoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś prziciskoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł prziciskoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my prziciskali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście prziciskali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli prziciskali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech prziciskała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś prziciskała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była prziciskała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my prziciskały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście prziciskały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były prziciskały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech prziciskało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś prziciskało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było prziciskało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . prziciskej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech przicisko
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.prziciskejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech prziciskajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. prziciskoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. prziciskoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.prziciskoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.prziciskali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. prziciskali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.prziciskali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.prziciskała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
prziciskała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.prziciskała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. nmos. prziciskały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.prziciskały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.prziciskały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. prziciskało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.prziciskało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.prziciskało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych prziciskoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś prziciskoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by prziciskoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my prziciskali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście prziciskali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by prziciskali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych prziciskała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś prziciskała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by prziciskała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my prziciskały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście prziciskały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by prziciskały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych prziciskało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś prziciskało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by prziciskało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda prziciskoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz prziciskoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie prziciskoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy prziciskali; bydymy prziciskać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie prziciskali; bydziecie prziciskać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm prziciskali; bydōm prziciskać
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda prziciskała; byda prziciskać
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz prziciskała; bydziesz prziciskać
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie prziciskała; bydzie prziciskać
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy prziciskały; bydymy prziciskać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie prziciskały; bydziecie prziciskać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm prziciskały; bydōm prziciskać
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda prziciskało; byda prziciskać
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz prziciskało; bydziesz prziciskać
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie prziciskało; bydzie prziciskać
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyprziciskany
rzeczownik odczasown.prziciskani
Rybnik

 

Niy prziciskej tak fest tego preswōsztu, bo ci puknie.

Czamu tak tymu dziecku prziciskosz na tyn brzuszek.

Czamu tak dłōgo prziciskosz na tyn zwōnek.

Sam, w tym miejscu musisz mu prziciskać, tak dłōgo, aże zacznie dychać, a jo wartko zazwōnia po sanitarka.

 

 

 

Podej dalij…