przidać sie

przidać sie – przydać się, być potrzebny (pol.)

bezokolicznikprzidać sie
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.przidōm sie
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.przidosz sie
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.przido sie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.przidōmy sie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.przidocie sie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.przidajōm sie
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.przidoł żech sie
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.przidoł żeś sie
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.przidoł sie
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.przydali my sie
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.przidaliście sie; żeście sie przidali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.przidali sie
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.przidała żech sie; przidałach sie; żech sie przidała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.przidała żeś sie; przydałaś sie; żeś sie przidała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.przidała sie
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..przidały my sie
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. przidałyście sie; żeście sie przidały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.przidały sie
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.przidało żech sie
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.przidało żeś sie
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.przidało sie
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech sie przidoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś sie przidoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł sie przidoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my sie przidali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście sie przidali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli sie przidali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech sie przidała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś sie przidała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była sie przidała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my sie przidały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście sie przidały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były sie przidały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech sie przidało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś sie przidało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było sie przidało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . przidej sie
tr. rozk. l. poj 3. os.niech sie przido
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.przidejcie sie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech sie przidajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. przidoł bych sie
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. przidoł byś sie
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.przidoł by sie
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.przidali by my sie
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. przidali byście sie
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.przidali by sie
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.przidała bych sie
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
przidała byś sie
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.przidała by sie
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. przidały by my sie
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.przidały byście sie
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.przidały by sie
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. przidało bych sie
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.przidało byś sie
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.przidało by sie
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych sie przidoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś sie przidoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by sie przidoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my sie przidali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście sie przidali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by sie przidali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych sie przidała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś sie przidała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by sie przidała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my sie przidały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście sie przidały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by sie przidały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych sie przidało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś sie przidalo
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by sie przidało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. bierny-
rzeczownik odczasown.przidani sie
Rybnik

POL; tutaj, osoba, lub rzecz która się przyda, a nie komu się przyda.

 

Moga wōm prziś pōmōc, jak sie na co przidōm.

Zostow mi sam te krauzy, bo mi sie przidajōm do zaprawianio ōgōrek.

Przidajōm ci sie taki szrubki, abo ich wyciepnyć?

Podej dalij…