przidować sie

przidować sie – przydawać się, być potrzebny (pol.

bezokolicznikprzidować sie
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.przidowōm sie
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.przidowosz sie
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.przidowo sie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.przidowōmy sie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.przidowocie sie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.przidowajōm sie
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.przidowoł żech sie
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.przidowoł żeś sie
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.przidowoł sie
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.przydowali my sie
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.przidowaliście sie; żeście sie przidowali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.przidowali sie
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.przidowała żech sie; przidowałach sie; żech sie przidowała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.przidowała żeś sie; przydowałaś sie; żeś sie przidowała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.przidowała sie
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..przidowały my sie
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. przidowałyście sie; żeście sie przidowały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.przidowały sie
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.przidowało żech sie
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.przidowało żeś sie
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.przidowało sie
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech sie przidowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś sie przidowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł sie przidowoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my sie przidowali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście sie przidowali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli sie przidowali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech sie przidowała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś sie przidowała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była sie przidowała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my sie przidowały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście sie przidowały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były sie przidowały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech sie przidowało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś sie przidowało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było sie przidowało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . przidowej sie
tr. rozk. l. poj 3. os.niech sie przidowo
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.przidowejcie sie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech sie przidowajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. przidowoł bych sie
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. przidowoł byś sie
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.przidowoł by sie
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.przidowali by my sie
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. przidowali byście sie
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.przidowali by sie
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.przidowała bych sie
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
przidowała byś sie
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.przidowała by sie
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. przidowały by my sie
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.przidowały byście sie
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.przidowały by sie
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. przidowało bych sie
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.przidowało byś sie
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.przidowało by sie
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych sie przidowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś sie przidowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by sie przidowoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my sie przidowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście sie przidowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by sie przidowali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych sie przidowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś sie przidowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by sie przidowała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my sie przidowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście sie przidowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by sie przidowały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych sie przidowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś sie przidowalo
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by sie przidowało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda sie przidowoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz sie przidowoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie sie przidowoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy sie przidowali; bydymy sie przidować
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie sie przidowali; bydziecie sie przidować
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm sie przidowali; bydōm sie przidowac
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda sie przidowała; byda sie przidować
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz sie przidowała; bydziesz sie przidować
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie sie przidowała; bydzie sie przidować
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy sie przidowały; bydymy sie przidować
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie sie przidowały; bydziecie sie przidować
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm sie przidowały; bydōm sie przidować
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda sie przidowało; byda sie przidować
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz sie przidowało; bydziesz sie przidować
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie sie przidowało; bydzie sie przidować
imies. przym. czynny-
imies. przym. bierny-
rzeczownik odczasown.przidowani sie
Rybnik
POL; tutaj, osoba, lub rzecz która się przydaje, a nie komu się przydaje.

 

Dycko bez zima przidowo mi sie czopka.

W dzisiejszych czasach przidowo sie dycko mobilniok, bo idzie na wartko zrobić fotka.

Podej dalij…