prziginać

prziginać (się) – przyginać, przyciągać (pol.)

bezokolicznikprziginać
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.prziginōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.prziginosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.przigino
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.prziginōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.prziginocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.prziginajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.prziginoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.prziginoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.prziginoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.prziginali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.prziginaliście; żeście prziginali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.prziginali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.prziginała żech; prziginałach; żech prziginała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.prziginała żeś; prziginałaś; żeś prziginała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.prziginała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..prziginały my; my prziginały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. prziginałyście; żeście prziginały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.prziginały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.prziginało żech; żech prziginało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.prziginało żeś; żeś prziginało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.prziginało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech prziginoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś prziginoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł prziginoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my prziginali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście prziginali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli prziginali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech prziginała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś prziginała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była prziginała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my prziginały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście prziginały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były prziginały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech prziginało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś prziginało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było prziginało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . prziginej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech przigino
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.prziginejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech prziginajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. prziginoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. prziginoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.prziginoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.prziginali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. prziginali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.prziginali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.prziginała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
prziginała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.prziginała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. prziginały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.prziginały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.prziginały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. prziginało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.prziginało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.prziginało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych prziginoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś prziginoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by prziginoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my prziginali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście prziginali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by prziginali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych prziginała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś prziginała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by prziginała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my prziginały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście prziginały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by prziginały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych prziginało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś prziginało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by prziginało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda prziginoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz prziginoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie prziginoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy prziginali; bydymy prziginać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie prziginali; bydziecie prziginać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm prziginali; bydōm prziginać
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda prziginała; byda prziginać
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz prziginała; bydziesz prziginać
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie prziginała; bydzie prziginać
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy prziginały; bydymy prziginać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie prziginały; bydziecie prziginać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm prziginały; bydōm prziginać
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda prziginało; byda prziginać
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz prziginało; bydziesz prziginać
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie prziginało; bydzie prziginać
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyprziginany
rzeczownik odczasown.prziginani
Rybnik

POL: przyginać, przyciągać np. w swoją stronę, gałąź itp.

 

Ty mi prziginej te asty, a jo poôbiyrōm te cześnie .

Wejź prziginej te drōty ku ścianie, co sie kery niy bodnie.

 

Podej dalij…