przijechać

przijechać (sie) – przyjechać (pol.)

bezokolicznikprzijechać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.przijada
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.przijedziesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.przijedzie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.przijadymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.przijedziecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.przijadōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.przijechoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.przijechoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.przijechoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.przijechali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.przijechaliście; żeście przijechali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.przijechali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.przijechała żech; przijechałach; żech przijechała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.przijechała żeś; przijechałaś; żeś przijechała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.przijechała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..przijechały my; my przijechały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. przijechałyście; żeście przijechały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.przijechały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.przijechało żech; żech przijechało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.przijechało żeś; żeś przijechało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.przijechało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech przijechoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś przijechoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł przijechoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my przijechali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście przijechali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli przijechali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech przijechała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś przijechała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była przijechała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my przijechały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście przijechały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były przijechały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech przijechało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś przijechało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było przijechało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . przijedź
tr. rozk. l. poj 3. os.niech przijedzie
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.przijedźcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech przijadōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. przijechoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. przijechoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.przijechoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.przijechali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. przijechali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.przijechali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.przijechała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
przijechała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.przijechała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. przijechały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.przijechały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.przijechały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. przijechało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.przijechało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.przijechało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych przijechoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś przijechoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by przijechoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my przijechali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście przijechali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by przijechali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych przijechała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś przijechała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by przijechała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my przijechały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście przijechały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by przijechały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych przijechało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś przijechało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by przijechało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyprzijechany
rzeczownik odczasown.przijechani
Rybnik

 

Przijada po ciebie ô dziesiōntej, tōż bydź gotowy.

Przijechoł dō nas ujec z Rajchu na byzuch.

Zazwōnia do ciebie, jak przijadymy nazod z miasta.

Podej dalij…