przikopa

przikopa – rów z wodą (pol.)

Rodzajż.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…przikopa
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…przikopy
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…przikopie
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…przikopa
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...przikopōm
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…przikopie
Wołacz l. poj. Ty…przikopo
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…przikopy
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…przikopōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…przikopōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…przikopy
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…przikopami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…przikopach
Wołacz l. mn. Wy…przikopy
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

POL: używana zamiennie „przikopa” i „krzipopa”

 

Za łebōnia chytali my sam raki w tej przikopie.

A my sie chodziyli do przikopy kōmpać.

Niy chodź ku tej  przikopie, bo tam pod mostym utopki siedzōm.

 

Podej dalij…