przikozać

przikozać (sie) – nakazać (pol.)

bezokolicznikprzikozać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.przikoża
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.przikożesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.przikoże
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.przikożymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.przikożecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.przikożōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.przikozoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.przikozoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.przikozoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.przikozali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.przikozaliście; żeście przikozali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.przikozali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.przikozała żech; przikozałach; żech przikozała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.przikozała żeś; przikozałaś; żeś przikozała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.przikozała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..przikozały my; my przikozały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. przikozałyście; żeście przikozały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.przikozały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.przikozało żech; żech przikozało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.przikozało żeś; żeś przikozało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.przikozało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech przikozoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś przikozoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł przikozoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my przikozali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście przikozali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli przikozali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech przikozała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś przikozała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była przikozała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my przikozały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście przikozały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były przikozały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech przikozało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś przikozało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było przikozało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . przikoż
tr. rozk. l. poj 3. os.niech przikoże
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.przikożcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech przikożōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. przikozoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. przikozoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.przikozoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.przikozali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. przikozali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.przikozali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.przikozała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
przikozała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.przikozała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. przikozały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.przikozały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.przikozały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. przikozało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.przikozało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.przikozało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych przikozoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś przikozoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by przikozoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my przikozali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście przikozali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by przikozali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych przikozała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś przikozała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by przikozała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my przikozały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście przikozały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by przikozały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych przikozało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś przikozało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by przikozało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyprzikozany
rzeczownik odczasown.przikozani
Rybnik

POL: nakazać, głównie dziecku, co mu wolno, albo czego mu nie wolno robić.

 

Tata mi przikozoł, że mōm sie dzisiej śpiychać ze szkoły, bo jadymy na ryby.

Przikoż mu, że niy mo grać na kōmputerze, podwiyl niy napisze zadanio.

Podej dalij…