przilepić

przilepić (sie) – przykleić (pol.)

bezokolicznikprzilepić
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.przilepia
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.przilepisz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.przilepi
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.przilepiymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.przilepicie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.przilepiōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.przilepiōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.przilepiōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.przilepiōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.przilepiyli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.przilepiyliście; żeście przilepiyli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.przilepiyli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.przilepiyła żech; przilepiyłach; żech lepiyła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.lepiyła żeś; lepiyłaś; żeś przilepiyła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.przilepiyła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..przilepiyły my; my przilepiyły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. przilepiyłyście; żeście przilepiyły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.przilepiyły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.przilepiyło żech; żech przilepiyło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.przilepiyło żeś; żeś przilepiyło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.przilepiyło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech przilepiōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś przilepiōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł przilepiōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my przilepiyli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście przilepiyli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli przilepiyli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech przilepiyła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś przilepiyła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była przilepiyła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my przilepiyły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście przilepiyły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były przilepiyły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech przilepiyło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś przilepiyło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było przilepiyło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . przilep
tr. rozk. l. poj 3. os.niech przilepi
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.przilepcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech przilepiōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. przilepiōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. przilepiōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.przilepiōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.przilepiyli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. przilepiyli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.przilepiyli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.przilepiyła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
przilepiyła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.przilepiyła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. przilepiyły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.przilepiyły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.przilepiyły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. przilepiyło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.przilepiyło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.przilepiyło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych przilepiōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś przilepiōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by przilepiōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my przilepiyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście przilepiyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by przilepiyli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych przilepiyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś przilepiyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by przilepiyła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my przilepiyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście przilepiyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by przilepiyły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych przilepiyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś przilepiyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by przilepiyło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyprzilepiōny
rzeczownik odczasown.przilepiyni
Rybnik

 

Niy zapomnij zaś przilepić tego znaczka na koperta.

Przilepiōł żech ci tyn krōmflek, możno terazki już bydzie trzimoł.

Podej dalij…