prziłożyć

prziłożyć (sie) – dołożyć (pol.)

bezokolicznikprziłożyć
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.prziłoża
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.prziłożysz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.prziłoży
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.prziłożymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.prziłożycie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.prziłożōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.prziłożōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.prziłożōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.prziłożōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.prziłożyli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.prziłożyliście; żeście prziłożyli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.prziłożyli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.prziłożyła żech; prziłożyłach; żech prziłożyła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.prziłożyła żeś; prziłożyłaś; żeś prziłożyła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.prziłożyła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..prziłożyły my; my prziłożyły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. prziłożyłyście; żeście prziłożyły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.prziłożyły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.prziłożyło żech; żech prziłożyło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.prziłożyło żeś; żeś prziłożyło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.prziłożyło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech prziłożōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś prziłożōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł prziłożōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my prziłożyli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście prziłożyli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli prziłożyli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech prziłożyła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś prziłożyła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była prziłożyła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my prziłożyły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście prziłożyły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były prziłożyły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech prziłożyło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś prziłożyło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było prziłożyło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . prziłōż
tr. rozk. l. poj 3. os.niech prziłoży
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.prziłōżcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech prziłożōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. prziłożōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. prziłożōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.prziłożōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.prziłożyli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. prziłożyli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.prziłożyli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.prziłożyła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
prziłożyła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.prziłożyła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. prziłożyły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.prziłożyły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.prziłożyły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. prziłożyło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.prziłożyło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.prziłożyło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych prziłożōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś prziłożōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by prziłożōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my prziłożyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście prziłożyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by prziłożyli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych prziłożyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś prziłożyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by prziłożyła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my prziłożyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście prziłożyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by prziłożyły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych prziłożyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś prziłożyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by prziłożyło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyprziłożōny
rzeczownik odczasown.prziłożyni
Rybnik

 

SI: Prziłożōł żeś tam do pieca, aż niy wygaśnie?

PL: Dołożyłeś tam do pieca, żeby nie zgasło?

 

SI: Jo teraz prziłoża przed szychtōm, ale potym musicie se sami hajcować.

PL: Ja teraz dołożę przed pracą, ale pōźniej musicie sami grzać.

 

SI: Dej, ci sam jeszcze prziłoża ze dwie kluski, bo tego mosz mało.

PL: Daj, dołożę ci tutaj jeszcze z dwie kluski, bo masz tego mało.

Podej dalij…