przimrōzek

przimrōzek – przymrozek (pol.)

Rodzajmnżyw.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…przimrōzek
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…przimrōzka
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…przimrōzkowi
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…przimrōzek
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...przimrōzkym
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…przimrōzku
Wołacz l. poj. Ty…przimrōzku
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…przimrōzki
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…przimrōzkōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…przimrōzkōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…przimrōzki
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…przimrōzkami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…przimrōzkach
Wołacz l. mn. Wy…przimrōzki
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

 

SI: Musi tam być przimrōzek na dworze, bo dachy sōm siwe.

PL: Musi tam być przymrozek na podwórzu, bo dachy są siwe.

 

SI: Głoszōm przimrōzki, tōż te kwiotka trza poschraniać do pywnice.

PL: Głoszą przymrozki, więc te kwiatki trzeba pochować do piwnicy.

 

SI: Rano musioł być przimrōzek, bo kałuże były zamarznyte.   (cz:  zamar-znyte)

PL: Rano musiał być przymrozek, bo kałuże były zamarznięte.

 

 

 

Podej dalij…