prziniyś

prziniyś (sie) – przynieść (pol.)

bezokolicznikprziniyś
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.prziniesa
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.prziniesiesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.prziniesie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.prziniesymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.prziniesiecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.prziniesōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.prziniōs żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.prziniōs żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.prziniōs
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.prziniōśli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.prziniōśliście; żeście prziniōśli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.prziniōśli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.prziniōsła żech; prziniōsłach; żech prziniōsła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.prziniōsła żeś; prziniōsłaś; żeś prziniōsła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.prziniōsła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..prziniōsły my; my prziniōsły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. prziniōsłyście; żeście prziniōsły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.prziniōsły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.prziniōsło żech; żech prziniōsło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.prziniōsło żeś; żeś prziniōsło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.prziniōsło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech prziniōs
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś prziniōs
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł prziniōs
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my prziniōśli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście prziniōśli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli prziniōśli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech prziniōsła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś prziniōsła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była prziniōsła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my prziniōsły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście prziniōsły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były prziniōsły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech prziniōsło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś prziniōsło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było prziniōsło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . prziniyś
tr. rozk. l. poj 3. os.niech prziniesie
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.prziniyście
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech prziniesōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. prziniōs bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. prziniōs byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.prziniōs by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.prziniōśli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. prziniōśli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.prziniōśli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.prziniōsła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
prziniōsła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.prziniōsła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. prziniōsły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.prziniōsły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.prziniōsły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. prziniōsło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.prziniōsło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.prziniōsło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych prziniōs
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś prziniōs
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by prziniōs
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my prziniōśli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście prziniōśli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by prziniōśli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych prziniōsła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś prziniōsła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by prziniōsła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my prziniōsły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście prziniōsły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by prziniōsły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych prziniōsło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś prziniōsło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by prziniōsło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m.
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos.
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż.
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n.
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyprziniesiōny
rzeczownik odczasown.prziniesiyni
Rybnik

 

Starziku, siedźcie, dyć jo wōm prziniesa te brele.

Prziniyś mi z pywnice wōnglo we kōukastli.

Prziniesiesz mi jaki zelter ze sklepu?

Podej dalij…