prziwiyź

prziwiyź (sie) – przywiźć (pol.)

bezokolicznikprziwiyź
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.prziwieza
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.prziwieziesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.prziwiezie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.prziwiezymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.prziwieziecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.prziwiezōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.prziwiōz żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.prziwiōz żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.prziwiōz
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.prziwiōźli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.prziwiōźliście; żeście prziwiōźli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.prziwiōźli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.prziwiōzła żech; prziwiōzłach; żech prziwiōzła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.prziwiōzła żeś; prziwiōzłaś; żeś prziwiōzła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.prziwiōzła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..prziwiōzły my; my prziwiōzły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. prziwiōzłyście; żeście prziwiōzły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.prziwiōzły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.prziwiōzło żech; żech prziwiōzło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.prziwiōzło żeś; żeś prziwiōzło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.prziwiōzło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech prziwiōz
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś prziwiōz
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł prziwiōz
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my prziwiōźli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście prziwiōźli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli prziwiōźli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech prziwiōzła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś prziwiōzła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była prziwiōzła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my prziwiōzły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście prziwiōzły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były prziwiōzły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech prziwiōzło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś prziwiōzło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było prziwiōzło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . prziwiyź
tr. rozk. l. poj 3. os.niech prziwiezie
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.prziwiyźcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech prziwiezōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. prziwiōz bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. prziwiōz byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.prziwiōz by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.prziwiōźli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. prziwiōźli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.prziwiōźli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.prziwiōzła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
prziwiōzła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.prziwiōzła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. prziwiōzły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.prziwiōzły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.prziwiōzły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. prziwiōzło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.prziwiōzło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.prziwiōzło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych prziwiōz
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś prziwiōz
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by prziwiōz
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my prziwiōźli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście prziwiōźli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by prziwiōźli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych prziwiōzła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś prziwiōzła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by prziwiōzła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my prziwiōzły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście prziwiōzły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by prziwiōzły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych prziwiōzło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś prziwiōzło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by prziwiōzło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n.
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyprziwieziōny
rzeczownik odczasown.prziwieziyni
Rybnik

 

Mamo, jo ci jutro prziwieza dzieci na dwie godziny, bo musza iś do dochtora.

Dzisio musza siedzieć w dōma, bo mi fōrmōn prziwiezie wōngel, a musza go ściepać.

Kej żeś mie sam prziwiōz, tōż musisz mie tyż ôdwiyź nazod.

Podej dalij…