psińco

psińco – drobnostka, błahostka, coś mało warte (pol.)

Rodzajn.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…psińco
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…psińca
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…psińcu
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…psińco
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...psińcym
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…psińcu
Wołacz l. poj. Ty…psińco
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…psińca
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…psińcōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…psińcōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…psińca
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…psińcami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…psińcach
Wołacz l. mn. Wy…psińca
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

POL: (1) drobnostka, błahostka; (2) coś mało warte, złej jakości.

 

SI: Niy lotej mi sam z kożdym psińcym, bo jo mōm robota a niy mōm czasu.

PL: Nie biegaj mi tutaj z każdą błahostką, bo ja mam pracę i nie mam czasu.

 

SI: Niy kupuj tej chińskij bormaszyny, bo to je psińco wert.

PL: Nie kupuj tej chińskiej wiertarki, bo to jest niewiele warte.

 

SI: Wy sie musicie dycko wadzić ô kożde psińco.

PL: Wy musicie się zawsze kłócić o każdą błahostkę.

 

Podej dalij…