pucować

pucować (sie) – czyścić, tynkować (pol.)

bezokolicznikpucować
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.pucuja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.pucujesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.pucuje
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.pucujymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.pucujecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.pucujōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.pucowoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.pucowoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.pucowoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.pucowali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.pucowaliście; żeście pucowali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.pucowali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.pucowała żech; pucowałach; żech pucowała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.pucowała żeś; pucowałaś; żeś pucowała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.pucowała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..pucowały my; my pucowały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. pucowałyście; żeście pucowały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.pucowały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.pucowało żech; żech pucowało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.pucowało żeś; żeś pucowało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.pucowało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech pucowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś pucowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł pucowoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my pucowali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście pucowali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli pucowali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech pucowała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś pucowała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była pucowała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my pucowały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście pucowały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były pucowały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech pucowało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś pucowało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było pucowało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . pucuj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech pucuje
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.pucujcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech pucujōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. pucowoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. pucowoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.pucowoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.pucowali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. pucowali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.pucowali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.pucowała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
pucowała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.pucowała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. pucowały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.pucowały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.pucowały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. pucowało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.pucowało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.pucowało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych pucowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś pucowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by pucowoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my pucowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście pucowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by pucowali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych pucowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś pucowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by pucowała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my pucowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście pucowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by pucowały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych pucowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś pucowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by pucowało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda pucowoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz pucowoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie pucowoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy pucowali; bydymy pucować
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie pucowali; bydziecie pucować
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm pucowali; bydōm pucować
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda pucowała; byda pucować
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz pucowała; bydziesz pucować
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie pucowała; bydzie pucować
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy pucowały; bydymy pucować
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie pucowały; bydziecie pucować
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm pucowały; bydōm pucować
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. bydzie pucowało; bydzie pucować
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz pucowało; bydziesz pucować
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie pucowało; bydzie pucować
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernypucowany
rzeczownik odczasown.pucowani
Rybnik

POL: (1) czyścić ubrania, buty; (2) tynkować ściany.

 

Tyn tydziyń niy mōm czasu, bo mi mo prziś mulorz pywnice pucować.

Pucuj te strzewiki, bo trza iś, bo przidymy za niyskoro.

Podej dalij…