purtnyć

purtnyć (sie) – pierdnąć, puścić bąka (pol.)

bezokolicznikpurtnyć
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.purtna
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.purtniesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.purtnie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.purtnymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.purtniecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.purtnōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.purtnōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.purtnōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.purtnōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.purtli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.purtliście; żeście purtli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.purtli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.purtła żech; purtłach; żech purtła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.purtła żeś; purtłaś; żeś purtła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.purtła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..purtły my; my purtły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. purtłyście; żeście purtły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.purtły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.purtło żech; żech purtło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.purtło żeś; żeś purstło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.purtło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech purtnōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś purtnōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł purtnōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my purtli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście purtli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli purtli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech purtła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś purtła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była purtła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my purtły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście purtły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były purtły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech purtło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś purtło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było purtło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . purtnij
tr. rozk. l. poj 3. os.niech purtnie
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.purtnijcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech purtnōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. purtnōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. purtnōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.purtnōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.purtli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. purtli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.purtli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.purtła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
purtła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.purtła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. purtły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.purtły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.purtły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. purtło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.purtło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.purtło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych purtnōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś purtnōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by purtnōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my purtli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście purtli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by purtli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych purtła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś purtła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by purtła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my purtły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście purtły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by purtły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych purtło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś purtło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by purtło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernypurtnyty
rzeczownik odczasown.purtnyci
Rybnik

 

Kery sam tak purtnōł, że zaśmierdziało?

Jak ôn purtnie, to wszyscy z izby ucieczōm?

Podej dalij…