puszczać

puszczać (sie) – puszczać, wypuszczać, włączać, startować (pol.)

bezokolicznikpuszczać
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.puszczōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.puszczosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.puszczo
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.puszczōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.puszczocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.puszczajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.puszczoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.puszczoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.puszczoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.puszczali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.puszczaliście; żeście puszczali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.puszczali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.puszczała żech; puszczałach; żech puszczała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.puszczała żeś; puszczałaś; żeś puszczała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.puszczała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..puszczały my; my puszczały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. puszczałyście; żeście puszczały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.puszczały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.puszczało żech; żech puszczało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.puszczało żeś; żeś puszczało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.puszczało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech puszczoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś puszczoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł puszczoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my puszczali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście puszczali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli puszczali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech puszczała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś puszczała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była puszczała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my puszczały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście puszczały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były puszczały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech puszczało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś puszczało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było puszczało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . puszczej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech puszczo
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.puszczejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech puszczajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. puszczoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. puszczoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.puszczoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.puszczali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. puszczali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.puszczali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.puszczała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
puszczała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.puszczała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. puszczały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.puszczały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.puszczały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. puszczało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.puszczało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.puszczało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych puszczoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś puszczoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by puszczoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my puszczali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście puszczali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by puszczali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych puszczała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś puszczała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by puszczała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my puszczały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście puszczały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by puszczały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych puszczało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś puszczało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by puszczało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda puszczoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz puszczoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie puszczoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy puszczali; bydymy puszczać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie puszczali; bydziecie puszczać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm puszczali; bydōm puszczać
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda puszczała; byda puszczać
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz puszczała; bydziesz puszczać
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie puszczała; bydzie puszczać
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy puszczały; bydymy puszczać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie puszczały; bydziecie puszczać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm puszczały; bydōm puszczać
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda puszczało; byda puszczać
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz puszczało; bydziesz puszczać
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie puszczało; bydzie puszczać
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernypuszczany
rzeczownik odczasown.puszczani
Rybnik

POL: (1) puszczać np., latawce, statki na wodzie; (2) wypuszczać np. kury z kurnika; (3) włączać np. radio, komputer, urządzenie elektryczne; (4) startować samochód, motocykl

 

Dzisio puszczali my drachy, bo bōł fajny wiaterek.

Rano puszczała żech kury, to ich było siedym a terazki mi sie zdało, że ich yno szejść je.

Niy puszczej tych kurōw, bo mi zas całe grzōndki rozkopiōm.

Puszczej tyn telewizor, niech się grzeje, bo za chwila leci film.

Na co zaś puszczosz tyn trachtōr, kaj zaś chcesz jechać?

 

 

Podej dalij…