pynkać

pynkać – pękać (pol.)

bezokolicznikpynkać
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.pynkōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.pynkosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.pynko
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.pynkōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.pynkocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.pynkajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.pynkoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.pynkoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.pynkoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.pynkali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.pynkaliście; żeście pynkali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.pynkali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.pynkała żech; pynkałach; żech pynkała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.pynkała żeś; pynkałaś; żeś pynkała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.pynkała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..pynkały my; my pynkały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. pynkałyście; żeście pynkały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.pynkały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.pynkało żech; żech pynkało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.pynkało żeś; żeś pynkało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.pynkało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech pynkoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś pynkoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł pynkoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my pynkali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście pynkali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli pynkali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech pynkała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś pynkała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była pynkała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my pynkały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście pynkały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były pynkały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech pynkało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś pynkało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było pynkało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . pynkej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech pynko
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.pynkejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech pynkajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. pynkoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. pynkoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.pynkoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.pynkali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. pynkali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.pynkali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.pynkała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
pynkała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.pynkała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. nmos. pynkały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.pynkały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.pynkały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. pynkało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.pynkało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.pynkało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych pynkoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś pynkoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by pynkoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my pynkali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście pynkali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by pynkali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych pynkała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś pynkała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by pynkała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my pynkały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście pynkały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by pynkały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych pynkało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś pynkało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by pynkało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda pynkoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz pynkoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie pynkoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy pynkali; bydymy pynkać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie pynkali; bydziecie pynkać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm pynkali; bydōm pynkać
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda pynkała; byda pynkać
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz pynkała; bydziesz pynkać
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie pynkała; bydzie pynkać
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy pynkały; bydymy pynkać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie pynkały; bydziecie pynkać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm pynkały; bydōm pynkać
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda pynkało: byda pynkać
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz pynkało; bydziesz pynkać
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie pynkało; bydzie pynkać
imies. przym. czynny-
imies. przym. bierny-
rzeczownik odczasown.pynkani
Rybnik

 

Zaś nōm pynkajōm ściany skuli szkodōw, tōż bydymy musieli robić remōnt.

Musza se pomazać wargi Niwejōm, bo mi na wietrze zarozki pynkajōm.

 

 

Podej dalij…