pynknyć

pynknyć (sie) – pęknąć (pol.)

bezokolicznikpynknyć
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.pynkna
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.pynkniesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.pynknie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.pynknymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.pynkniecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.pynknōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.pynknōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.pynknōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.pynknōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.pynkli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.pynkliście; żeście pynkli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.pynkli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.pynkła żech; pynkłach; żech pynkła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.pynkła żeś; pynkłaś; żeś pynkła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.pynkła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..pynkły my; my pynkły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. pynkłyście; żeście pynkły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.pynkły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.pynkło żech; żech pynkło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.pynkło żeś; żeś pynkło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.pynkło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech pynknōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś pynknōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł pynknōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my pynkli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście pynkli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli pynkli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech pynkła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś pynkła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była pynkła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my pynkły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście pynkły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były pynkły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech pynkło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś pynkło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było pynkło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . pynknij
tr. rozk. l. poj 3. os.niech pynknie
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.pynknijcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech pynknōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. pynknōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. pynknōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.pynknōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.pynkli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. pynkli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.pynkli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.pynkła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
pynkła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.pynkła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. pynkły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.pynkły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.pynkły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. pynkło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.pynkło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.pynkło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych pynknōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś pynknōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by pynknōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my pynkli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście pynkli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by pynkli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych pynkła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś pynkła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by pynkła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my pynkły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście pynkły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by pynkły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych pynkło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś pynkło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by pynkło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernypynknyty
rzeczownik odczasown.pynknyci
Rybnik

 

Keryś gizd tak kopnōł balym we ôkno, aż eszyba pynkła.

Niy poradza sie schylić, bo mōm galoty ciasne, a by mi pynkły na rzici.

 

Podej dalij…