pynzjōnista

pynzjōnista – emeryt (pol.)

Rodzajmos.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…pynzjōnista
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…pynzjōnisty
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…pynzjōniście
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…pynzjōnisty
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...pynzjōnistōm
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…pynzjōniście
Wołacz l. poj. Ty…pynzjōnisto
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…pynzjōnisty
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…pynzjōnistōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…pynzjōnistōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…pynzjōnistōw
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…pynzjōnistami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…pynzjōnistach
Wołacz l. mn. Wy…pynzjōnisty
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

 

SI: Tam same pynzjōnisty jadōm na ta pōnć, tōż jo lepszy ôstana se w dōma.

PL: Tam sami emeryci jadą na tę pielgrzymkę, więc ja zostanę sobie lepiej w domu.

 

SI: Niy ma sie co dziwać tymu pynzjōniście, że złōm zbiyro, bo niy mo na cygarety.

PL: Nie można się dziwić temu emerytowi, że zbiera złom, bo nie ma na papierosy.

 

SI: Je żeś to ty już tyn pynzjōnista, abo niy?

PL: Jesteś ty już tym emerytem, albo nie?

 

 

 

Podej dalij…