pynzyjo

pynzyjo – emerytura (pol.); die Rente (ger.); důchod (cze.); pension (eng.)

Rodzajż.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…pynzyjo
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…pynzyje
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…pynzyji
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…pynzyjo
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...pynzyjōm
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…pynzyji
Wołacz l. poj. Ty…pynzyjo
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…pynzyje
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…pynzyjōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…pynzyjōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…pynzyje
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…pynzyjami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…pynzyjach
Wołacz l. mn. Wy…pynzyje
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

 

Jak żech poszoł na pynzyjo, to auto stoji we garażu a jo wiyncyj jeżdża na kole.

Po niedzieli dostana pynzyjo, to ci przida zapłacić za te szrōtowani.

Po pynzyji chcymy jechać na torg po małe prosia.

 

Podej dalij…