pyrlik

pyrlik – duży, ciężki młot (pol.)

Rodzajmnżyw.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…pyrlik
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…pyrlika
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…pyrlikowi
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…pyrlik
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...pyrlikym
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…pyrliku
Wołacz l. poj. Ty…pyrliku
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…pyrliki
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…pyrlikōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…pyrlikōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…pyrliki
Narz. l. mn. (kimi? czym?) Asza się…pyrlikami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…pyrlikach
Wołacz l. mn. Wy…pyrliki
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

 

Dyć wejź pyrlik a klupnij pora razy, bo tym młoteczkym, to bydziesz klupoł do jutra.

Bez pyrlika niy dosz rady strzaskać tego betōnga.

Dej pozōr, co se tym pyrlikym niy zrobisz krziwdy.

Podej dalij…