pyrskać

pyrskać (sie) – pryskać (pol.)

bezokolicznikpyrskać
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.pyrskōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.pyrskosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.pyrsko
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.pyrskōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.pyrskocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.pyrskajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.pyrskoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.pyrskoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.pyrskoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.pyrskali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.pyrskaliście; żeście pyrskali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.pyrskali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.pyrskała żech; pyrskałach; żech pyrskała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.pyrskała żeś; pyrskałaś; żeś pyrskała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.pyrskała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..pyrskały my; my pyrskały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. pyrskałyście; żeście pyrskały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.pyrskały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.pyrskało żech; żech pyrskało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.pyrskało żeś; żeś pyrskało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.pyrskało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech pyrskoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś pyrskoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł pyrskoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my pyrskali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście pyrskali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli pyrskali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech pyrskała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś pyrskała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była pyrskała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my pyrskały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście pyrskały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były pyrskały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech pyrskało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś pyrskało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było pyrskało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . pyrskej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech pyrsko
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.pyrskejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech pyrskajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. pyrskoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. pyrskoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.pyrskoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.pyrskali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. pyrskali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.pyrskali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.pyrskała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
pyrskała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.pyrskała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. nmos. pyrskały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.pyrskały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.pyrskały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. pyrskało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.pyrskało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.pyrskało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych pyrskoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś pyrskoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by pyrskoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my pyrskali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście pyrskali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by pyrskali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych pyrskała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś pyrskała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by pyrskała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my pyrskały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście pyrskały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by pyrskały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych pyrskało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś pyrskało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by pyrskało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda pyrskoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz pyrskoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie pyrskoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy pyrskali; bydymy pyrskać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie pyrskali; bydziecie pyrskać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm pyrskali; bydōm pyrskać
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda pyrskała; byda pyrskać
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz pyrskała; bydziesz pyrskać
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie pyrskała; bydzie pyrskać
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy pyrskały; bydymy pyrskać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie pyrskały; bydziecie pyrskać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm pyrskały; bydōm pyrskać
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda pyrskało; byda pyrskać
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz pyrskało; bydziesz pyrskać
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie pyrskało; bydzie pyrskać
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernypyrskany
rzeczownik odczasown.pyrskani
Rybnik

 

Niy chodź tak blisko przi drōdze, bo tam auta pyrskajōm.

Dej pozōr, bo tyn ôlyj sam pyrsko.

 

 

Podej dalij…