pysk

pysk – usta, twarz zwierzęcia (pol.)

Rodzajmnżyw.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…pysk
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…pyska
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…pyskowi
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…pysk
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...pyskym
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…pysku
Wołacz l. poj. Ty…pysku
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…pyski
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…pyskōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…pyskōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…pyski
Narz. l. mn. (kimi? czym?) Asza się…pyskami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…pyskach
Wołacz l. mn. Wy…pyski
Przimiotnik (jaki? czyj?)pyskaty

POL: (1) usta, twarz zwierzęcia, głównie ssaka; (2) twarz, usta człowieka pejoratywnie.

 

Dej pozōr, co niy dostaniesz po pysku.

Idź, umyj se tyn zmazany pysk.

Tyn baran mo pełny pysk żarcio a sztyjc beczy.

Podej dalij…