pywnica

pywnica – piwnica (pol.); sklep (cze.)

 

Rodzajż.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…pywnica
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…pywnice
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…pywnicy
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…pywnica
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...pywnicōm
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…pywnicy
Wołacz l. poj. Ty…pywnico
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…pywnice
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…pywnicōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…pywnicōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…pywnice
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…pywnicami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…pywnicach
Wołacz l. mn. Wy…pywnice
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

 

Prziniyś jako krauza z kōmpotym z pywnice.

Ta pywnica je za ciepło, tōż tam niy możesz kartofli trzimac.

Musza iś do pywnice prziłożyć do pieca.

Podej dalij…